Skip to content

Kiedy możemy otrzymać wniosek o dofinansowanie podczas ocieplania budynków

Pomoc finansowa która jest przeznaczana na docieplenia domów a także finanse które są pomocne w wymianie instalacji ogrzewania polega na tym że umarza się część kredytu który jest zaciągnięty na coś co nazywa się termomodernizacja przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Należy się zastanowić przy tego typu procesie jakie warunki należy spełnić by móc ubiegać się do tego aby móc otrzymać takie wsparcie. Docieplenia są bardzo kosztownymi pracami przy danym budynku pochłania to zarówno dużo czasu jak również pieniędzy. Jednak premia termomodernoizacyjna jest jedynie formą wsparcia dla inwestorów którzy mają w planach zrealizowanie przedsięwzięcia które jest związane z poprawieniem wydajności energetycznej danego obiektu która jest przyznawana przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Wysokość pomocy jaką można uzyskać wynosi 20 procent kwoty kredytu która została wykorzystana. Jednak jest to w większości nie więcej niż 16 procent kosztów które zostały poniesione na realizowanie projektu termo modernizacyjnego. To co należy zaznaczyć to fakt że nie istnieje możliwość na to by otrzymać premię kiedy inwestor ma zamiar realizować całe przedsięwzięcie ze środków własnych. Docieplenia budynków są pracami które maja za zadanie jak najbardziej obniżyć koszty które są związane z ogrzewaniem budynku mieszkalnego. Dlatego głównym wymogiem jaki trzeba spełnić starając się o to by uzyskać premię termo modernizacyjną jest to by załączyć wniosek kredytowy dokumentu który potwierdza audyt energetyczny. Poza tym opracowanie które zostanie sporządzone powinno przede wszystkim zawierać opis parametrów technicznych a także opis parametrów ekonomicznych inwestycji która jest planowana. Należy poza tym wskazać najoptymalniejsze rozwiązanie zarówno jeśli chodzi o obszar kosztów oraz oszczędność energii. Poza tym z danego dokumentu powinno wynikać jasno że realizacja danego przedsięwzięcia może być zrealizowana wtedy kiedy z dokumentu Jano będzie wynikać że cały proces takiego przedsięwzięcia przyczyni się do sporego zmniejszenia zapotrzebowania na energię.