Skip to content

O szkoleniach BHP

Przeprowadzenie szkolenia bhp jest jedną z istotniejszych powinności pracodawcy. Bez spełnienia tego obowiązku pracownik nie powinien być w ogóle dopuszczony do pracy. Wynika to przede wszystkim z kodeksu pracy, gdzie znajdują się wszelkie informacje na ten temat a także z szeregu ustaw odrębnych. W tym celu pracodawca powinien dopełnić wszelkich staranności, aby odpowiednia osoba przeprowadziła w jego zakładzie pracy BHP Poznań. artykuły ochronne zaś potrzebne pracownikowi do pracy z tytułu wykonywanych przez niego obowiązków powinny być również zapewnione przez pracodawcę. Jednakże w razie braku ich udostępnienia, pracownik zawsze może upominać się od swojego pracodawcy o ekwiwalent w razie zniszczenia swojego ubrania. W związku z tym musi spełnić łącznie dwa warunki, mianowicie zostało mu przydzielone przez pracodawcę stanowisko pracy, gdzie dopuszczalne jest używanie przez pracowników własnej odzieży ochronnej i obuwia oraz pracownik ten wyraził zgodę na używanie własnej odzieży.